Ekonomi

Insamlingsstiftelsen Choice är en ideell organisation som innehar 90-konto tilldelat av Svensk Insamlingskontroll. Vi är
icke-vinstdrivande och finansieras genom statliga bidrag samt bidrag från stiftelser, företag och privatpersoner men även genom arvoden från de utbildningar vi tillhandahåller. De insamlade medlen möjliggör att vi kan fortsätta sprida kunskap om alkohol, narkotika och tobaks effekter på kroppen och även motverka psykisk ohälsa hos alla Sveriges unga vuxna och ungdomar.

Årsredovisningar

 Insamlingsstiftelsen Choice årsredovisning 2017
Insamlingsstiftelsen Choice årsredovisning 2016
Insamlingsstiftelsen Choice årsredovisning 2015

Övriga dokument
Insamlingsstiftelsen Choice stadgar
Insamlingsstiftelsen Choice verksamhetsberättelse 2017 

Effektrapport

Insamlingsstiftelsen Choice Effektrapport 2018