Ekonomi

Insamlingsstiftelsen Choice är en ideell organisation som innehar 90-konto tilldelat av Svensk Insamlingskontroll. Vi är
icke-vinstdrivande och finansieras genom statliga bidrag samt bidrag från stiftelser, företag och privatpersoner men även genom arvoden från de utbildningar vi tillhandahåller. De insamlade medlen möjliggör att vi kan fortsätta sprida kunskap om alkohol, narkotika och tobaks effekter på kroppen och även motverka psykisk ohälsa hos alla Sveriges unga vuxna och ungdomar.

Årsredovisning
Årsredovisning 2018

Övriga dokument
Insamlingsstiftelsen Choice stadgar

Effektrapport

Insamlingsstiftelsen Choice Effektrapport 2018