Referenser

  • TUTCH är utformat efter gymnasiekurser lärandemål och kan implementeras direkt i läroplanen

  • Läkarstudenterna utgår från fakta, inte skrämselpropaganda och formar undervisningen utifrån elevernas frågor

  • Läkarstudenterna är unga experter och undervisar unga gymnasieelever, vilket gör att ungdomarna känner sig bekväma och litar på budskapet

  • Efter våra insatser känner 90 % av eleverna att de kan fatta kunskapsbaserade beslut kring deras ANT-bruk.

  • Efter vår utbildning har det väckts tankar hos 59 % av eleverna om deras egen kropp och ANT-bruk

  • 27 % procent upplever minskad lust att prova/bruka alkohol, 51 % upplever minskad lust att prova/bruka narkotika och 49 % upplever minskad lust att prova eller bruka tobak.

  • Många elever kommer fram och ställer mycket personliga frågor till läkarstudenterna. De söker inte vård på grund av stigma och långa kötider – men har förtroende för läkarstudenterna som kommer ut till skolan!