Seminarium handboken

Igår hade vi ett seminarium på Fyrisskolan i Uppsala där vi presenterade vår handbok som vi tagit fram inom projektet. Två sprintlärare på skolan samt en skolsköterska deltog. Skolsköterskan  lyfter att många elever som hon träffar självmedicinerar med tobak och andra droger för att må bättre. Många av eleverna vill ha snabb hjälp i form av tabletter och träffa läkare.  Skolsköterskan brottas med att försöka få eleverna att förstå vikten av självhjälp/egenvård, många av de ämnen som våra studenter berör under föreläsningarna.

Vad gäller handboken så lyfter en av lärarna att den ev är lite för biologisk och teoretisk, att den skulle passa bättre för biologilärare än för henne som svenskalärare. Den andra läraren tycker dock att den kan fungera som ordkunskap i svenska och att den kan tas in i olika ämne som exempelvis SO, hemkunskap och idrott och hälsa. Det viktiga är att anpassa innehållet så att det ligger på lagom nivå för eleverna, att inte använda för avancerade termer och visa mycket bilder. Ev skulle handboken kunna kompletteras med en del bilder som lärarna kan använda till materialet.

De lyfter också att de pratar mycket om droger redan idag, många av eleverna kommer från kulturer där cannabis röks från tidig ålder och många har också börjat röka cigaretter när de kommit till Sverige. Fördelaktigt skulle vara om rektorn kan bestämma vilka lärare och inom vilka ämnen handboken kan integreras i för att kunna jobba med dessa viktiga ämnen ytterligare.

Vi är mycket tacksamma för att vi fick möjlighet att presentera handboken för gänget ovan och vi ska nu se över den feedback vi fått in för att göra handboken ännu bättre!