SIMON 18/5

I lördags var vi på plats hos SIMONs Stockholmsgrupp där vi höll i en föreläsning och workshop för deras medlemmar. Föreläsningen och diskussionerna berörde framförallt tobak, psykisk hälsa och narkotika. Många av deltagarna hade själva erfarenhet av eller kände någon som lidit av psykisk ohälsa och diskussionerna fokuserade därför mycket på vad man kan göra för att må bättre men även hur droger påverkar den psykiska hälsan. Några ungdomar lyfte att diskussioner om droger har förekommit i skolan och att de tyckte att det var bra att de nu har mer kunskap i ämnet och kan bemöta olika argument. Läkarstudenterna Natalie och Muataz var de som ledde detta tillfälle och de var mycket uppskattade. Tack till SIMON för ett trevligt evenemang och tack till alla ungdomar som kom!