Stort behov av ANT-undervisning i svenska skolor

Pressmeddelande:

Rekordmånga klasser utbildades om ANT av läkarstudenter

Under vårterminen har ett rekordstort antal klasser med hjälp av läkarstudenter fått undervisning om alkohol, narkotika och tobak. Bakom initiativet, där unga hjälper unga, står Insamlingsstiftelsen Choice.

– Vi ser att behovet av vårt undervisningskoncept är stort och att det växer, säger Robert Åkesson, VD och grundare av Choice.

I jämförelse med förra årets vårtermin har antalet klasser som nåtts av metoden ökat med över 200 procent.

– Det är ett nytt sätt att angripa ett stort samhällsproblem. Många unga vi möter är öppna mot oss studenter. Det känns också bra att göra nytta parallellt med studierna, säger Cecilia Dagerskog och Alexander Åström, läkarna som undervisade redan som läkarstudent.

Samtidigt som antalet föreläsningar som stiftelsen genomför ökar, visar Skolinspektionens granskning av elevhälsan att många unga mår dåligt och att elevhälsovården inte motsvarar elevernas behov.

– Vi vet att många av våra läkarstudenter möter frågor som inte bara rör ANT utan även psykisk ohälsa och andra problem. Det är en indikation på att vi behövs i skolorna och vi tar nu fram ett nytt koncept där vi ska erbjuda läkarstudenter som kan besvara ungdomars frågor och funderingar kring hälsa, säger Robert Åkesson.

Insamlingsstiftelsen Choice är helt beroende av samarbetspartners, nu senast har Kungl. Sällskapet Pro Patria, Familjen Erling-Perssons stiftelse samt Wilhem och Martina Lundgrens stiftelse, valt att bidra till verksamheten.

– För att möta den stora efterfrågan är vi i behov av nya samarbetspartners. Vi välkomnar våra senaste tillskott och vill samtidigt nå företag som vill verka för ökad kunskap och förbättrad hälsa bland unga, avslutar Robert Åkesson.

 

Event 29 april 2015 Cissi och Alex

För ytterligare information:

Robert Åkesson, VD, (0)70 795 71 98, robert@stiftelsen

Om Insamlingsstiftelsen Choice

Insamlingsstiftelsen Choice jobbar tillsammans med läkarstudenter från de sju läkarprogrammen i Göteborg, Linköping, Lund, Stockholm, Umeå, Uppsala och Örebro för ökad kunskap och förbättrad hälsa bland ungdomar. Det gör vi genom preventiva insatser i gymnasieskolor där läkarstudenter utbildar elever om kroppen och hur den påverkas av alkohol, narkotika och tobak (ANT).

Stiftelsens vision är ett samhälle där alla ungdomar har en god hälsa och en bra start i vuxenlivet.