Utbildningar

Insamlingsstiftelsen Choice erbjuder Sveriges grundskolor och gymnasieskolor hjälp med det förebyggande och hälsofrämjande arbetet gällande ungdomars och unga vuxnas nuvarande och framtida hälsa.

img12

TUTCH

Ett hälsofrämjande utbildningsprogram där läkarstudenter kommer till skolor och undervisar om kroppen och hur den påverkas av alkohol, narkotika och tobak

Läs mer »
img12

SPRINT

Ett hälsofrämjande utbildningsprogram där läkare- och psykologstudenter kommer till skolor och undervisar nyanlända och asylsökande ungdomar om hälsa.

Läs mer »
img12

Hälsosamtal

Choice kan hjälpa skolor att främja psykiskt välmående bland eleverna genom att erbjuda hälsosamtal.

Läs mer »