Utvärderingsrapporter

Läkarstudenter utbildar ungdomar
om risker av ANT-bruk
– en studie om erfarenheter av att
bedriva hälsoutbildning
Annie Velander, Solvig Ekblad

Annie och Solvig SMT 2016, Choice läkarstudenter utbildar ungdomar