Arvsfondsprojektet ”Första hjälpen till psykisk hälsa”

Under hösten 2020 startar vi upp ett nytt Arvsfondsprojekt med syftet att minska den psykiska ohälsan bland ungdomar. Målgruppen är högstadie- och gymnasieelever som kommer att få undervisning i psykisk hälsa av våra projektledare och därefter gör eleverna ett eget arbete kopplat till föreläsningarnas innehåll. Detta arbete presenteras sedan för resten av klassen och andra elever på skolan.

Första föreläsningen genomförd!!

2020-11-13

Idag på självaste fredag den 13e höll vi vår första föreläsningen för en åk 9 på Franska skolan. Förutom lite teknikstrul till att börja med så blev det två lyckade första föreläsningar. Så roligt...

Läs mer »

Snart föreläsningsdags!

2020-11-03

Vi håller nu på och finslipar på föreläsnings- och utvärderingsmaterial inför nästa vecka då första föreläsningen sker på Franska skolan. Vi projektledare är taggade på att äntligen få komma ut och träffa eleverna i...

Läs mer »

Work in progress

2020-10-20

Nu pågår arbetet med att ta fram och planera undervisningsmaterialet för fullt. Vi sitter och sammanställer material, gör powerpoints och bollar upplägg. Vi har även kontakt med våra samarbetsskolor för att planera in när...

Läs mer »

Möte med Franska skolan

2020-10-07

Igår hade vi återigen möte med Franska skolan för att diskutera hur projektet ska implementeras på skolan. Det var ett mycket bra möte och vi har kommit ytterligare framåt i planeringen. Vi på Choice...

Läs mer »

Utbildning i Första hjälpen till psykisk hälsa

2020-10-01

Nu har vårat Arvsfondsprojekt dragit igång på riktigt! Projektledare Susanna var under hela förra veckan på utbildning på KI för att öka sina kunskaper inför kommande möten med elever på högstadiet och gymnasiet. Instruktörsutbildningen...

Läs mer »