Stöd oss

Varje år tar cirka 1 500 personer sitt liv i Sverige. Ditt bidrag kan rädda liv. 

I samband med CHOICE HEALTH DAY 2022 på Stockholm stadion startade vi insamlingskampanjen “Stöd kampen mot psykisk ohälsa, missbruk och självmord bland ungdomar och unga vuxna”. Varje krona går till att förebygga psykisk och fysisk ohälsa bland unga. Självmorden är ett samhällsproblem som kräver stora insatser, men är möjliga att förebygga med tidiga insatser i skolan. Nu kan Du göra skillnad.

Kontakta oss på info@stiftelsenchoice.se eller starta en egen insamling genom att klicka på länken.

.