Stöd oss

Stiftelsen Choice har inlett ett samarbete med Lavendla som är en begravnings- och juridikbyrå.
”Vårt uppdrag är att förverkliga det avsked som du önskar. År av erfarenhet har lärt oss att lyhördhet kommer först, expertis och goda råd sen. Därför har vi byggt hela vår verksamhet runt dig som kund. Det är dina önskningar och förutsättningar som ligger till grund för vårt arbete.”

Nu kan du starta en insamling via Lavendlas minnessidor, klicka på länken: https://lavendla.se/minnessidor/

Varje år tar cirka 1 500 personer sitt liv i Sverige. Ditt bidrag kan rädda liv. 

“Stöd kampen mot psykisk ohälsa, missbruk och självmord bland ungdomar och unga vuxna”. Varje krona går till att förebygga psykisk och fysisk ohälsa bland unga. Självmorden är ett samhällsproblem som kräver stora insatser, men är möjliga att förebygga med tidiga insatser i skolan. Nu kan Du göra skillnad.

Kontakta oss på info@stiftelsenchoice.se eller starta en egen insamling genom att klicka på länken.

.