Benjamin

Vem är du?
Hej! Jag heter Benjamin Raki, är 24 år och pluggar på läkarprogrammet vid Lunds Universitet. Personlig utveckling står mig nära hjärtat, vilket bland annat yttrar sig i daglig meditationsutövning och ett starkt filosofiintresse. Annars gillar jag att träna braziliansk Jiu Jitsu och vistas i naturen

Hur har du engagerat dig i Choice verksamhet?
Jag har hållit i föreläsningar och har nyligen även gått med i styrelsen i Skåne

Varför har du valt att engagera dig i Choice verksamhet?
Jag är väldigt intresserad av människans psykologi, och vet att evolutionen har haft en alldeles avgörande roll i formandet av vår psykologi. Vi ser dock att det får alldeles för lite uppmärksamhet, i relation till de tunga evidensen som finns bakom evolutionspsykologi. Förekomsten av girighet, svartsjuka, bekräftelsesökande, sötsug och beroende av alla slag hos människor förklaras i hög grad av vår evolutionära historia! Förstår vi att hjärnan är okunnig om vår moderna värld och att vi lurar hjärnan att tro att vi gör något bra ur evolutionssynpunkt när vi tar droger, äter kaloririk mat eller har sex så kan vi börja bli skeptiska mot hjärnans grundinställning och minska den slavmästarroll det har över våra liv. Jag vill att ungdomar ska förstå varför vi beter oss som vi gör och varför vi har de tankar som vi har, för att hjälpa de befria sig från det apsinne som förbinder oss alla!

Vad får du ut av att vara engagerad i Choice verksamhet?
Om jag ska vara självisk så kan jag säga att många studier visat på att givmildhet, volontärarbete, medlidande för andra människor, och en känsla av positiv påverkan på andras liv, korrelerar med lycklighet! Jag är en lyckligare människa när jag gör meningsfulla saker för andra människor. Ännu en anledning till varför vi måste vara skeptiska mot våra själviska evolutionshjärnor, och engagera oss för andra människor!

På vilket sätt hoppas du kunna påverka det förebyggande arbetet kopplat till psykisk ohälsa och alkohol, narkotika och tobak?
Jag hoppas kunna bidra till att ungdomar förstår att våra hjärnor inte programmerats av evolutionen för att vara lyckliga – utan många gånger tvärtom. Vi är programmerade till att vara lite otillfredsställda hela tiden och många gånger uppoffra långsiktiga mål bidragande till långvarig lycka för kortsiktiga dopaminkickar bidragande till ännu mer otillfredsställdhet och lidande. Vi måste vara mer skeptiska mot våra hjärnor och inse att den ofta, genom sina begär (droger, alkohol och excessivt festande t.ex.), gör oss mer olyckliga än lyckliga.

Du verka brinna mycket för psykisk ohälsa/ANT, var kommer intresset ifrån?
Jag ser att den psykiska ohälsan ökar bland unga och vuxna samtidigt som samhället på många sätt blivit ett fenomen som driver på denna utveckling. Jag är säker på att gamla filosofers tidlösa visdom, tillsammans med modern vetenskap och en skepsis mot våra okunniga hjärnor kommer att mynna ut i en omvänd utveckling i rätt riktning. Denna utveckling börjar bäst hos den yngre och formbara generationen.