Om Choice

Insamlingsstiftelsen Choice är en ideell, icke vinstdrivande organisation, som är politiskt och religiöst obunden. Stiftelsen grundades i januari 2010 av medicinjournalisten Robert Åkesson och bedrivs i samverkan med läkar-och psykologstudenter. Studenterna föreläser för elever, föräldrar och skolpersonal om alkohol, narkotika och tobak (ANT) utifrån ett medicinskt perspektiv och dess koppling till psykisk hälsa. Choice håller även i temadagar för skolor, föräldrar och studenter på universitet, högskolor, gymnasium och högstadier.

Sedan starten har läkarstudenter på Choice undervisat över 35 000 högstadie- och gymnasieelever samt utbildat skolpersonal, lärare, rektorer och elevhälsoteam. 

Sedan 2010 har verksamheten vuxit från Stockholm och samarbete med läkarstudenter vid Karolinska Institutet, till att i dag även samverka med övriga sex läkarprogram i Sverige; Lund, Göteborg, Linköping, Örebro, Uppsala och Umeå.

Över 700 läkarstudenter har utbildats inom Choice. Idag finns verksamheten i hela Sverige.

Läs gärna mer om våra olika utbildningar.

Genom att bli medlem får du tillgång till de senaste forskningsrönen, föreläsningar, information och utbildningsprogram online via vårt Intranät. Klicka här!