Ekonomi

Insamlingsstiftelsen Choice är en ideell organisation som innehar 90-konto tilldelat av Svensk Insamlingskontroll. Vi är
icke-vinstdrivande och finansieras genom statliga bidrag samt bidrag från stiftelser, företag och privatpersoner men även genom arvoden från de utbildningar vi tillhandahåller. De insamlade medlen möjliggör att vi kan fortsätta sprida kunskap om alkohol, narkotika och tobaks effekter på kroppen och även motverka psykisk ohälsa hos alla Sveriges unga vuxna och ungdomar.

Årsredovisning

ÅR Insamlingsstiftelsen Choice 2023

Övriga dokument

Insamlingsstiftelsen Choice stadgar

Effektrapport

Insamlingsstiftelsen Choice Effektrapport 2023

Insamlingsstiftelsen Choice Effektrapport 2022

Insamlingsstiftelsen Choice Effektrapport 2021

Insamlingsstiftelsen Choice Effektrapport 2020

Insamlingsstiftelsen Choice effektrapport 2019

Insamlingsstiftelsen Choice Effektrapport 2018

Giva Sveriges kvalitetskod

B6. B10. Styrelsen

D12. Motverka oegentligheter och hantering av klagomål

E1. E2. Insamlingspolicy

F1. Uppförandekod