Jan

Hej jag heter Jan Claesson och är engagerad i Stiftelsen Choice sedan våren 2016. Initialt var uppdraget i formen av rådgivare för en internationell satsning som bla har mynnat ut i ett engagemang mellan Choice och den svenska organisationen kring Världsutställningen i Dubai Expo2020 som är flyttat till 2021 pga Corona pandemin. Stiftelsen Choice är mycket glada att fått förtroendet att under en vecka leda programmet i den svenska paviljongen med temat ”Unga och psykisk ohälsa”.

Jag har efter drygt 30 år med operativt arbete, inom privat och offentlig sektor bla i Utrikesdepartementet, sadlat om och jobbar idag främst med styrelseuppdrag och ledningsfrågor i mindre företag. När jag och familjen inte har bott utomlands har vi Lidingö som bas i Sverige. Lite kuriosa vi har tre barn och de födda i tre olika länder.

Nåväl hur kommer det sig att jag har var att engagera mig i Stiftelsen Choice? Vad Robert Åkesson inte visste då jag blev utsedd att vara rådgivare 2016 i ett förberedande internationaliseringsprogram var att jag hade under en period över mer än tio år jobbat av och till inom sluten ungdoms- och vuxenpsykiatri. Det som berörde mig mest under denna relativt långa period var de tillfällen då jag träffade unga individer som ofta hade samma historia av att tidigt experimenterat med alkohol och narkotika, vilket kan vara spännande isig. Tyvärr så har personerna i fråga fastnat i ett djupt beroende som resulterat i ett antal omhändertaganden och tvångsinskrivningar dvs mycket destruktiva livsöden och inte en enda av de unga individerna som jag träffat önskade att deras liv såg ut som det gjorde.

Anledning varför att jag accepterade att gå in i styrelsen 2017 ligger mångt och mycket min personliga uppfattning av att den offentliga ungdomspsykiatrin behöver kompletteras med aktörer som är ”världsbäst” på prevention dvs jobbar med upplysning och information på ett intelligent sätt. Jag uppfattar att Choice har hittat essensen i att förmedla evidensbaserad information, kring hur kroppen påverkas, på ett knivskarpt sätt genom att läkarstudenter förmedlar – vad är det som egentligen händer med receptorer dvs ”varför kan det var så kul att vara på pickalurven” men också att förr eller senare så kommer kroppen och personligheten att ta skada. Det som jag anser är viktigt är att Choice inte skuldbelägger, men att vi på ett vetenskapligt sätt beskriver vad som händer och att det i slutändan är individen som kan ta ett medvetet beslut om att avstå eller ej.

För mig personligen är Stiftelsen Choice verksamhet oerhört viktigt då fokus ligger på prevention så vi dels minskar belastningen på den offentliga sektorn men allra viktigast förhindrar att liv helt i onödan går till spillo. Min roll som styrelseledamot är förutom det löpande styrelsearbetet utveckla Stiftelsen att ta en större plats i Sverige bla genom att hitta nya samarbetspartners.

Med det sagt tackar jag för mig

Med vänlig hälsning

Jan Claesson