Heléne

Vem är du?
Jag är Heléne Hjärpe från Stockholm och min huvudsakliga sysselsättning är arbetet med min stiftelse Heléne Hjärpes Stiftelse för HEAL vars syfte i stora drag är att hjälpa men också förebygga ohälsa, såväl fysisk som psykisk.

Hur har du engagerat dig i Choice verksamhet?
Mitt engagemang i CHOICE verksamhet började med Roberts ansökan om bidrag i min stiftelse. Jag tyckte det skulle vara kul att engagera mig i något helt nytt, mina hittillsvarande projekt har mest varit utanför Sveriges gränser. Det är så lätt att förbise de problem vi har/kan få bara för att vi är ett I-land.

Varför har du valt att engagera dig i Choice verksamhet?
Att jag valt att engagera mig i CHOICE beror på att syftet med verksamheten är att FÖREBYGGA missbruket av ANT bland ungdomar i den rätta åldern, dvs när de blir ”introducerade till den världen” så att säga. Man är så sårbar i den åldern på alla sätt: grupptryck, kanske komplicerade hemförhållanden, vad man vill göra med sitt liv och inte minst så har ju världen blivit så mycket tuffare. Listan kan göras lång! Nu har vi ju dessutom Coronapandemin som gör livet än mer komplicerat.

Genom att ni har läkar-/psykologstudenter som går ut och undervisar på skolorna tror jag att ni kan få ungdomar intresserade av vad missbruket gör med kroppen på rätt sätt och att de kan välja en annan inriktning på livet, få ett ”sunt” förhållande till alkohol t.ex. (jag tror inte på förbud) och se det som något socialt i lagom mängd kanske.

Skapar man ett intresse, vill man lära sig mer och de naturliga följderna av detta blir att man motiverar sig till att lära sig andra saker (läs studera) och kan man då få in fysisk aktivitet också…… så vilka framtida generationer kan vi då inte få?

På vilket sätt hoppas du kunna påverka det förebyggande arbetet kopplat till psykisk ohälsa och alkohol, narkotika och tobak?
Jag hoppas mitt engagemang/bidrag ska kunna hjälpa till att få ut CHOICE budskap i skolorna så långt det bara går. Dvs möjliggöra att studenterna kan komma ut på skolorna med sina kunskaper och skapa engagemang! Glädjen det ger att försöka hjälpa ungdomarna till rätt insikter i tid är mycket stor!

Du verka brinna mycket för psykisk ohälsa/ANT, var kommer intresset ifrån?
Sista frågan kan sammanfattas med: Jag vill alltid kunna hjälpa människor till ett så bra liv som möjligt, CHOICE är en bra ”inkörsport till det”!