TUTCH – ANT-förebyggande utbildning

Ett tredelat utbildningsprogram

Vårt utbildningsprogram TUTCH, Teens Understanding and Taking Control of Health, ger elever på de nationella programmen ökad kunskap kring hur kroppen påverkas av alkohol, narkotika och tobak (ANT) så att de sedan själva kan ta ställning och göra medvetna val kring sin hälsa och sitt bruk av ANT. Hittills har vi kunnat erbjuda TUTCH till över 30 000 elever på högstadie- och gymnasieskolor runt om i landet. TUTCH-programmet togs fram med stöd från Allmänna Arvsfonden.

 

  • Del 1. Våra läkarstudenter undervisar om hjärta, kärl och lungor kopplat till alkohol och tobak.
  • Del 2. Våra läkarstudenter undervisar om hjärnan och belöningssystemet kopplat till alkohol och narkotika.
  • Del 3. Eleverna gör ett fördjupningsarbete som sedan redovisas inför klassen och gärna inför andra klasser på skolan.

TEMA-föreläsningar

Utöver våra TUTCH-föreläsningar erbjuder vi även tema-föreläsningar. Denna föreläsningsform är ett engångstillfälle för ett större antal elever i en större sal eller aula. Vid en tema-föreläsning har ni möjligheten att utifrån vårt utbildningsmaterial skräddarsy innehållet efter era behov och önskemål.

Inkluderas i läroplanen

Med utbildningsmetoden TUTCH ger vi skolor möjligheten att arbeta ANT-förebyggande med sina elever. Utbildningen utformas så att den kan inkluderas i undervisningen enligt skolans läroplan.

Så fungerar TUTCH

  • Läkarstudenter undervisar om kroppen och ANT
  • Interaktiva undervisningar som utgår ifrån människokroppen
  • Fokus på elevernas sociala kontext, reflektioner och tankar
  • Vi vill informera – inte propagera
  • Inkluderas i undervisningen enligt läroplanen
  • En administrativ avgift tas ut per tillfälle
  • Skicka din intresseanmälan till info@stiftelsenchoice.se

Sagt om Choice

”Jag gillar den pedagogiska idén att inte predika moral och färdiga slutsatser utan att ge ungdomarna information om vad som händer med deras kroppar. Då har de frihet att själva ta ställning.”
-Gymnasielärare

”De gjorde allt så intressant och de lyssnade på oss.”
-Gymnasieelev