Expo 2020 Dubai

This year in February 2022 we were grateful to arrange the Mental Health Week together with the Mentor Foundation at the Expo 2020 in Dubai. Watch the video below from our participation in the Swedish Pavillion. We would also like to take the oppurtunity to thank Mentor International and Mentor Arabia for a great cooporation during this event. It was an honor to have HM the Queen Silvia to hold the opening speech.

Watch video Expo Dubai

Watch HM Queen Silvia opening speech at Expo 2020 Dubai

 

Världsutställningen Expo 2020 i Dubai var planerad att arrangeras 2020, men senarelades på grund av pandemin. Vid utställningen, som invigdes 1 oktober 2021 och pågår fram till 31 mars 2022, deltar uppemot 190 länder under temat Connecting Minds – Creating the Future.

Sveriges deltagande bygger på samarbete mellan stat och näringsliv. Från näringslivet bidrar 143 svenska företag till Sveriges närvaro.