Yasmine

Vem är du?
Yasmine heter jag och är 25 år och pluggar i Eskilstuna på Mälardalens högskola. Jag läser på det beteendevetenskapliga programmet med inriktning på psykologi. Jag bor i Stockholm sedan några månader tillbaka.

Hur har du engagerat dig i Choice verksamhet?
Jag har engagerat mig i Choice mentorskapsprogram för nyanlända ungdomar sedan början på hösten. En gång i veckan så träffar vi mentorer ungdomarna och hittar på olika aktiviteter. Aktiviteterna har varit allt från läxhjälp, måla, bowla osv. Under höstlovet så åkte vi även iväg en heldag i skärgården. Där vi grillade och hittade på en massa roliga aktiviteter!

Varför har du valt att engagera dig i Choice verksamhet?
Jag har valt att engagera mig då jag tycker det är viktigt och otroligt roligt! Att hjälpa, finnas där, engagera sig tycker jag är centralt. Det är viktigt att ungdomar får en bra start i livet och jag vill vara med och påverka!

Vad får du ut av att vara engagerad i Choice verksamhet?
Jag får ut mycket av att engagera mig i Choice! Jag får träffa människor som delar samma intressen som en själv. Man får hitta på roliga aktiviteter med ungdomarna! Under resans gång så utvecklas man otroligt mycket. Jag lär mig så mycket och får ny kunskap av att umgås med ungdomarna och de andra mentorerna!

På vilket sätt hoppas du kunna påverka det förebyggande arbetet kopplat till psykisk ohälsa och alkohol, narkotika och tobak?
Jag hoppas kunna påverka genom att prata om psykisk ohälsa. Det är viktigt att prata om det och förmedla hur vanligt det är och att ingen ska känna sig ensam med sina känslor, därför anser jag att det är viktigt att tala om psykisk ohälsa, ingen ska behöva känna sig ensam. Det är också viktigt att sprida kunskap om ANT (alkohol, narkotika, tobak) och informera ungdomarna om det. Att man skapar ett öppet klimat där inga frågor är dumma så att information sprids och kunskapen om ANT ökar bland unga!

Du verka brinna mycket för psykisk ohälsa, var kommer intresset ifrån?
Jag har intresserat mig länge för psykisk ohälsa men intresset växte efter att jag började min utbildning. När jag fick mer kunskap om ämnet så kände jag att det här vill jag veta mer om och hjälpa till och bidra! Jag vet hur viktig ungdomsåren är och ifall jag kan vara med och påverka till det bättre så är jag tacksam. I framtiden är det ungdomar jag vill arbeta med och hjälpa/finnas där för, så jag är tacksam för att jag får vara med och engagera mig i Choice!