Vårt arbete

Kika gärna in på den här videon som beskriver varför vi finns, hur vi jobbar och varför du ska stödja oss.

TUTCH är utformat efter gymnasiekurser lärandemål och kan implementeras direkt i läroplanen.

Läkarstudenterna utgår från fakta, inte skrämselpropaganda och formar undervisningen utifrån elevernas frågor.
Läkarstudenterna är unga experter och undervisar unga gymnasieelever, vilket gör att ungdomarna känner sig bekväma och litar på budskapet.

Efter våra insatser känner 90 % av eleverna att de kan fatta kunskapsbaserade beslut kring deras ANT-bruk.
Efter vår utbildning har det väckts tankar hos 59 % av eleverna om deras egen kropp och ANT-bruk
27 % procent upplever minskad lust att prova/bruka alkohol, 51 % upplever minskad lust att prova/bruka narkotika och 49 % upplever minskad lust att prova eller bruka tobak.

Många elever kommer fram och ställer mycket personliga frågor till läkarstudenterna. De söker inte vård på grund av stigma och långa kötider – men har förtroende för läkarstudenterna som kommer ut till skolan!