Tema-föreläsning

Utöver våra TUTCH-föreläsningar erbjuder vi även tema-föreläsningar, en temaföreläsning utgår från TUTCH men är en komprimerad version där skolan har möjlighet att skräddarsy föreläsningens upplägg utifrån vårt utbildningsmaterial och skolans önskemål. Denna föreläsningsform är anpassad för en större samling elever, från ca 50 till 300 elever. Temaföreläsningarna är en engångsinsats och tidsupplägget är vanligen ca 90 minuter. Här finns möjligheten att påverka upplägget genom att exempelvis avsätta längre tid för cannabis eller tobak etc beroende på skolans behov. Dessa föreläsningar lämpar sig väl för både högstadiet och det nationella programmet på gymnasiet.