Barn- och äldreminister Maria Larsson öppningstalade på Choicedagen 2014

På Choicedagen höll barn-och äldreminister Maria Larsson ett tal (se hela talet genom att klicka på rubriken ovan) om vikten av Stiftelsen Choices arbete och dess betydelse för skolungdomar. Hon framhöll bland annat hur 94% av skolungdomarna rapporterar att de efter TUTCH-programmet kan fatta kunskapsbaserade beslut kring deras eget ANT-bruk och 52.5% upplever minskad lust till att prova eller bruka narkotika, samt att 50% upplever minskad lust att prova eller bruka tobak. Maria Larsson uppmanade till att fler elever ska få ta del av stiftelsens insatser och kanske även deras föräldrar!

Ett stort tack för alla fina, motiverande och inspirerande ord!

Leave a Reply