Sista föreläsningen på Väsby nya gymnasium

Idag hade vi våra sista föreläsningar på Väsby nya gymnasium! Vi gjorde en liten twist på föreläsningen för att få större utrymme för mer diskussion än vanligt! I efterhand hade vi velat avsätta större tid för diskussion och mindre för föreläsning eftersom vi dessvärre var tvungna att bryta diskussionen för att byta ämne. Under denna föreläsning var vår handläggare från arvsfonden Kajsa med på besök. Vi är glada att Kajsa hade möjlighet att medverka och få se vad det är vi gör om dagarna och vad som kommer ligga till grund för vår handbok som kommer presenteras under projektets gång!

14 (4)4 (9)