Att arbeta med tolk!

Nu har Minna Forsell som är med och stöttar oss i Arvsfondsprojektet gått ut med en bok om hur man kan arbeta med tolk!

Att arbeta med tolk är en praktisk bok som lyfter möjligheter och utmaningar i det tolkade samtalet. Budskapet är att det tolkade samtalet i dag är en självklarhet för allt fler yrkesgrupper och att det kräver ny kompetens.

Boken bygger på författaren Minna Forsells egna erfarenheter som psykolog på en flyktingmottagning och utgår från god tolksed.

Här kan ni läsa mer om boken!