Uppsala kommun

Uppsala kommun har beviljat bidrag till Stiftelsen Choice under höstterminen 2018. Tack vare detta bidrag kan vi fortsätta bedriva vår undervisning på språkintroduktionsprogrammet och utbilda flera ungdomar om kropp, hälsa och droger! Tack Uppsala!