Stiftelsen Kapten Gustaf Nilssons minne

Stiftelsens ändamål är:
Att främja vården av behövande åldersstigna, sjuka eller lytta, att främja vetenskaplig
undervisning eller forskning samt att främja barns och ungdoms vård och fostran eller utbildning.