Vi är nominerade till EUs hälsopris!

I fredags fick vi den glädjande nyheten att vi är en av 11 organisationer som blivit utvalda som kandidat till EUs hälsopris 2018. EUs hälsopris delas ut till icke-statliga organisationer som bidrar till en förbättrad folkhälsa genom att arbeta förebyggande mot tobaksbruk.

Idag är rökning den enskilt största signifikanta orsaken till förtida död inom EU, 26 % av européerna röker och dessa individer dör i genomsnitt 14 år tidigare än icke-rökare. Tobaksbruk hos ungdomar och unga vuxna orsakar nikotinberoende som ökar sannolikheten för att fortsätta röka även i vuxenlivet, med allvarliga och långsiktiga negativa hälsoeffekter som följd. Tobaksåtgärder behöver därför riktas till ungdomar och unga vuxna för att förhindra och/eller försena tobaksdebuten i denna målgrupp. Här anser EU att icke-statliga organisationer har en viktig roll för att vara med och förebygga och minska tobaksanvändningen inom medlemsländerna.

Mer information om priset finns här: https://ec.europa.eu/health/ngo_award/home_en

Vi är mycket stolta och glada över att vi är en av de organisationer som blivit utvalda som kandidater till detta hedervärda pris. I november kommer vi att åka ner till Bryssel för att delta vid prisutdelningen där tre av dessa 11 organisationer kommer tilldelas ett pris för sina initiativ inom tobaksprevention. Vi håller tummarna för att vi är en av dessa organisationer!