Pressmeddelande

STIFTELSEN CHOICE UTSEDD TILL EN AV EUROPAS BÄSTA HÄLSOORGANISATIONER

Choice är en av elva organisationer som nominerats till EU:s hälsopris 2018. EU:s hälsopris delas ut till icke-statliga organisationer som bidrar till en förbättrad folkhälsa genom att arbeta förebyggande mot tobaksbruk.

– Att vi som enda svenska organisation blivit utvalda av EU:s hälsokommitté är helt fantastiskt. Den 12 november är vi på plats i Bryssel tillsammans med 10 andra organisationer från Europa och gör upp om tre priser. Förstapriset är 20 000 Euro, säger Stiftelsen Choices VD och grundare Robert Åkesson.

Projektet som juryn valt ut heter TUTCH, Teens Understanding and Taking Control of Health, och började som arvsfondsprojektet Läkarstudenter förebygger ANT-bruk bland unga. Projektet går ut på att läkarstudenter undervisar om alkohol-, narkotika- och tobakbruk för högstadie- och gymnasieelever. Arvsfondens chef Hans Andersson tycker det är otroligt roligt att projektet får en sådan uppmärksamhet:

– Choice fick möjlighet att utveckla en metod som nu används i skolor runt om i landet. Jag kan konstatera att metoden nu lever vidare utan stöd från Arvsfonden, precis som vi hoppats på. Metoden bygger på att ungdomar informerar och diskuterar med andra ungdomar. Hög delaktighet från målgruppen är alltid en framgångsfaktor i arvsfondsprojekt!

Läs mer om priset:  http://ec.europa.eu/health/ngo_award/home_en

Läs mer om TUTCH: http://stiftelsenchoice.se/sv/utbildningar/skola/

stiftelsenchoice.se | info@stiftelsenchoice.se | twitter.com/insamlingchoice facebook.com/insamlingsstiftelsenchoice | instagram.com/stiftelsenchoice