Fram till årsskiftet pågår en insamlingskampanj – stöd vårt förebyggande arbete