Almedalen 2019

Nu är vi hemkomna efter några intensiva men roliga dagar i Almedalen. Vi har under årets Almedalsvecka arrangerat två stycken seminarium i Soberian. Under måndagens seminarium fokuserade vi på hur vi i stort kan minska droganvändningen och psykisk ohälsa bland unga samt hur Choice arbete är en viktig del i detta förebyggande arbete. Våra AT-läkare Cechael och Ellinor berättade om varför de valt att engagera sig i Choice och varför de anser att vår verksamhet är viktig för ungdomar. De beskrev problembilden gällande psykisk ohälsa och droger i dagens samhälle och gav ett kort exempel från våra föreläsningar om hur lungorna påverkas av rökning. Därefter följde två paneldebatter där den första bestod av Leo Gerdén (ordförande Sveriges elevråd), Magdalena Gerger (VD Systembolaget) och Barbro Westerholm (Riksdagsledamot Liberalerna). Den andra paneldebatten bestod av Karin Dahlman Wright (pro rektor Karolinska Institutet), Jan Jönsson (socialborgarråd Stockholm), Vivianne Macdisi (regionråd Uppsala) och Henrik Stjernström (Arvsfonden). På bilden ovan ser ni de medverkande i seminariet.

Under tisdagen arrangerade vi ett seminarium där vi berättade om vårat Arvsfondsprojekt, Hälsa för nyanlända. Robert, VD för Choice samt moderator för seminariet inledde med att berätta övergripande om projektet och sedan tog vår AT-läkare Cechael och vår läkarstudent Victoria vid. Cechael och Victoria informerade om problembilden vad gäller psykisk ohälsa i målgruppen men gav även jämförelser med övriga befolkningen. Därefter fick vi höra ett utdrag av vårat föreläsningsmaterial om alkohol och narkotika där det bland annat diskuterades vilken drog som är farligast av alkohol och kokain. Avslutningsvis berättade de lite om sina egna erfarenheter av att föreläsa för målgruppen nyanlända.

Seminariet avslutades med en paneldebatt där Per Callermo från Arvsfonden medverkade. Övriga medverkande i panelen var Johanna Adami (rektor Sophiahemmets högskola), Sofia Breitholtz (VD Reach for Change), Daniel Forslund (biträdande regionråd Liberalerna), Ebba Kock (ordförande Sveriges Elevkårer) och Ole-Petter Ottersen (rektor Karolinska Institutet). De diskuterade vikten av förebyggande insatser för nyanlända men också ungdomar och befolkningen i övrigt.