Möte med Franska skolan

Igår hade vi återigen möte med Franska skolan för att diskutera hur projektet ska implementeras på skolan. Det var ett mycket bra möte och vi har kommit ytterligare framåt i planeringen. Vi på Choice presenterade ett preliminärt upplägg som skolan var positiva till. De har en klass som de tycker är aktuell att vara den första pilotklassen och troligtvis kommer momentet ligga inom NO-ämnet eller Idrott och hälsa. Vi kommer att fortsätta ha en dialog och förhoppningsvis kommer de första föreläsningarna kunna ske mellan höstlovet och jullovet.