Föreläsning nummer två – check!

Idag hade vi föreläsning nummer två för vår pilotklass på Franska skolan. Även denna föreläsning gick bra trots att det blev lite tajt om tid i slutet av föreläsningen. Denna gång skedde föreläsningen i helklass och vi gick nu mer in på psykiska sjukdomar. Störst fokus låg på att diskutera depression och ångest; vilka tecken som finns, olika riskfaktorer och hur man kan hjälpa sig själv och en vän. Vi gick även lite snabbt igenom substansbrukssyndrom, psykossjukdomar och ätstörningar. Därtill körde vi en gruppövning där eleverna fick komma på ord som de förknippar med depression och en fyra hörn övning där de fick ta ställning till ett påstående och en fråga.

Vi pratade också om olika ställen som man kan söka hjälp på och alla elever fick med sig ett papper med olika hjälporganisationer som erbjuder olika typer av information, stödchattar och stödsamtal.

Nu ska eleverna tillsammans med sin NO- och idrottslärare göra ett elevarbete på något ämne som är kopplat till föreläsningarnas innehåll. Planen är att de ska göra någon form av planch, powerpoint eller liknande som de även kan presentera för de andra 9:orna på skolan. Vi ser verkligen fram emot att ta del av elevernas kommande arbeten.