Möte med apputvecklaren

Nu har vi kommit igång med Arvsfondsprojektet “Hälsocoachning – För mig av mig”. Robert har haft möten med en apputvecklare och diskuterat appens upplägg. Syftet med hälsocoachning är att bidra med enkla verktyg för att förbättra den psykiska hälsan och minska stress genom samtalsmetoden “Motiverande Samtal”. Dessutom är målet att minska stigmat kring att söka hjälp för psykisk hälsa genom att elever enkelt och smidigt ska kunna boka in samtal vid behov i appen. Vi på Choice ser fram emot att lämna utvecklingsfasen och presentera den färdiga appen men tills dess får ni följa med på resan här!