Nu börjar projektet ta form

Vi är klara med den andra föreläsningen på VRG. På bilden ser ni våra föreläsare Benjamin och Lovisa, samt eleverna som deltog digitalt. I skrivande stund initieras ytterligare två spännande spår i projektet. Dels pågår framtagandet av appen. Just nu skriver vi på text och försöker skapa ett s k content. Appen ska vara till för våra elever, så att de kan boka samtal med studenter i telefonen. Den andra delen i detta spännande projekt, är själva hälsocoachningen, som faktiskt pågår. Vi har redan utbildat 16 studenter (motiverande samtal) från olika universitet, alltifrån blivande läkare till socionomer. Vi har skickat ut en länk till alla elever i pilotklasserna. Vi har redan fått in flera intresseanmälningar. Här är alltså tanken att skolelever på högstadiet och gymnasiet ska kunna få träffa en person ”mentor” som är några år äldre. Eleven ska då kunna prata om vad som helst (alltifrån sociala till hälsorelaterade problem). Studenterna finns till hjälp för att lyssna och vägleda.