Snart dags för Enskilda

Nu har vi förberett det mesta med projektledare, föreläsare och lärare inför vårt första besök på Enskilda gymnasiet. Vi har gått igenom elevernas kunskapsnivå och anpassat materialet. Vi har diskuterat huruvida vi ska genomföra föreläsningen på plats eller digitalt. Vi har även diskuterat utvärdering och uppföljning. Även denna klass kommer erbjudas  hälsosamtal. Även detta moment ska presenteras för klassen. Det är många moment och Johan som är lärare på Enskilda har varit till stor hjälp under förberedelseprocessen.