Utvärderingsarbete pågår

Under de senaste två veckorna har vi arbetat med att vidareutveckla utvärderingsrapporten och samla in mer data. Vi har haft kontakt med Franska skolan och Spånga gymnasium som ingår i projektet och stämt av hur elevarbetena ser ut och hur vi gemensamt ska arbeta framåt för att följa projektets planering och slutmål för år 1.