Coronasäker träff med skolorna

Vi har under veckan försökt att planera in och koordinera en coronasäker träff med skolorna för att kunna vidareutveckla arbetet med att utvärdera elevernas upplevelse gällande föreläsningarna och elevarbetena. Den data som vi samlar in genom intervjuerna kommer att ha en stor betydelse för projektet samt hur rapporten för år 1 ska bli.
Vi har även börjat att diskutera manualens struktur och planera långsiktigt för att detta dokument ska kunna hjälpa ungdomar. Syftet med manualen är att den ska vara inspirerad och framtagen av ungdomar och vara till hjälp för de ungdomar som är utsatta eller i nära relation till problematiken.
Vi har fokuserat på nuläget, både med hänseende till Covid-19 och hur arbetet ser ut på deltagande skolor i projektet.