Elevintervjuer

Dator med skrivbord

Elevintervjuerna som har spelats in från en skola har vi börjat att gå igenom och transkribera. Nu återstår att fördjupa sig ytterligare i elevernas kloka kommentarer för att ytterligare förbättra projektet inför kommande år.
Vi har även varit i kontakt med den andra deltagande skolan som vi ska genomföra samma typ av intervju med och arbetar för att få till en digital intervju inom kort.