Lärarintervjuer

Under denna veckan har vi lyckats genomföra två olika lärarintervjuer på båda skolorna som deltar i projektet. Utslaget har varit otroligt intressant när man kan jämföra uppfattningen från elever kontra lärare kring projektet. De vi har pratat med har varit väldigt positiva och ser skillnaden i det vi gör. I nästa vecka ska vi avrunda med en sista elevintervju för årskurs 9.

Vi håller även på att planera för år 2 redan nu och jobbar för att få igång fysisk aktivitet kopplat till skolorna under hösten, då rörelse har en positiv inverkan på den mentala hälsan. Fortsättning följer kring detta framåt hösten!