Sista elevintervjun och årsrapport

I helgen genomfördes den sista elevintervjun med en högstadieskola. Resultatet blev många intressanta tankar samt positiv feedback kring vilket bra projekt vi genomför och dess inverkan på ungdomar och unga vuxna. 

Just nu arbetar vi på att transkribera intervjuerna och sammanställa resultaten från både elever och lärare på både gymnasie- och högstadieskolan. Allt ska summeras i en årsrapport för år 1 under juli månad. Arbetet med att påbörja manualen som ska stå klar år 3 är igång.
Vi är i slutfasen att avsluta år 1 de närmsta veckorna