Nyheter

Choice söker fler läkarstudenter i Stockholm!

2015-05-25

Läs mer »

Choice besöker landshövdingen i Östergötland

2015-05-12

Måndagen den 11 maj besökte Choice Östergötlands landshövding Elisabeth Nilsson tillsammans med några av stiftelsens läkarstudenter. Elisabeth fick information om vår verksamhet och fick möjlighet att ställa frågor till läkarstudenterna Eira, Kristina och Bashir.

Läs mer »

Föreläsning på Riksgymnaiset för döva och hörselskadade

2015-05-11

I början av maj höll våra läkarstudenter Towe och Marlene och föreläsningar på Riksgymnaiset, Virginska Gymnasiet i Örebro för döva och hörselskadade elever på barn och fritidsprogrammet och vård och omsorgsprogrammet. Det var första...

Läs mer »

Landshövding tar emot Choice

2015-05-07

Vi har fått den stora äran att måndagen 11 maj kl 10 träffa Östergötlands landshövding Elisabeth Nilsson. Vi är mycket glad och tacksamma för att landshövdingen väljer att uppmärksamma vårt viktiga drogförebyggande arbete bland...

Läs mer »

Tack till ny bidragsgivare

2015-05-06

Vi vill tacka Kungl. Sällskapet Pro Patria för ert ekonomiska bidrag. Det betyder att vi kan utbilda fler läkarstudenter som sedan kan utbilda fler ungdomar om riskerna med alkohol, narkotika och tobak. Vi är...

Läs mer »

Premiär för företagsevent

2015-05-06

Onsdagen 29:e april höll Choice ett event för företag och personal från den offentliga sektorn där vår grundare Robert Åkesson tillsammans med underläkarna Cecilia och Alex berättade om organisationens verksamhet och utvecklingen de senaste...

Läs mer »

Föreläsning i Lund

2015-04-29

Förra veckan höll två av läkarstudenterna i Lund föreläsningar på Thoren Innovation School Lund. Våra föreläsare Keivan och Anni föreläste för en grupp elever vid två tillfällen. Lärare och elever var väldigt nöjda med...

Läs mer »

Intervju med läkarstudenten Rebecca

2015-04-22

Rebecca är en av de duktiga läkarstudenterna som jobbar på Stiftelsen Choice och en av de första som är med och undervisar även på grundskolan! Här berättar Rebecca om hennes engagemang och arbete på...

Läs mer »

Lunchföreläsning på Göteborgs universitet

2015-04-20

Förra veckan var vi i Göteborg där läkarstudent Eira från Linköpings Universitet höll en lunchföreläsning för studenterna på Göteborgs universitet! Vi utbildade även 6 nya läkarstudenter- välkomna till verksamheten!

Läs mer »

Choice samarbetar med högskolor och universitet

2015-04-15

Nu föreläser Choice även för studenter på universitet och högskolor. Igår i Göteborg och idag på KTH i Stockholm. Tema: hur påverkas hjärnan och studierna av cannabis, spice och alkohol? Tack till våra duktiga...

Läs mer »