Mentorskapsprogrammet

CV-verkstad

2021-02-26

Måndagsträffens tema var redan given, självklart blev det en efterfrågad CV-verkstad! Vi hade förberett med två innehållsrika presentationer om CV och personligt brev, men på grund av teknikstrul med projektorn stod det snabbt klart...

Läs mer »

Första träffen med mentorerna

2021-02-17

Efter en hel del planering och möten kan vi glatt presenterar att Choice mentorskapsprogram är tillbaks! Denna termin börjar vi med elever som går språkintroduktionsprogrammet (SPRINT) på S:t Eriks gymnasium. I går fick mentorerna...

Läs mer »

Introduktion

2021-01-18

I Choices mentorskapsprogram agerar studenter som ofta läser psykologi- eller socionomprogrammet som mentorer för nyanlända ungdomar. Tillsammans anordnas cirka 10 träffar varje termin med olika aktiviteter som bidrar till språkutveckling och ett utöka socialt...

Läs mer »