Okategoriserade

Stiftelsen Kapten Gustaf Nilssons minne

2018-07-06

Stiftelsens ändamål är: Att främja vården av behövande åldersstigna, sjuka eller lytta, att främja vetenskaplig undervisning eller forskning samt att främja barns och ungdoms vård och fostran eller utbildning.

Läs mer »

Stiftelsen CJ Roos af Hjelmsäter donationsfond

2018-07-06

Stiftelse CJ Roos af Hjelmsäter donationsfond tillhör Timmermansorden som tidigare delat ut bidrag till Choice. I år har Choice fått bidrag från Stiftelse CJ Roos af Hjelmsäter vilket vi inte fått tidigare och som...

Läs mer »

Uppsala kommun

2018-07-06

Uppsala kommun har beviljat bidrag till Stiftelsen Choice under höstterminen 2018. Tack vare detta bidrag kan vi fortsätta bedriva vår undervisning på språkintroduktionsprogrammet och utbilda flera ungdomar om kropp, hälsa och droger! Tack Uppsala!

Läs mer »

Gustaf Söderbergs Stiftelse

2018-07-06

Stiftelsens ändamål är att främja barns och ungdoms fostran och utbildning samt vård av behövande ålderstigna, sjuka eller lytta som oförskyllt råkat i nöd.

Läs mer »

Arvsfonden

2017-12-27

Allmänna arvsfonden stöttar det engagemang som finns hos föreningar och organisationer – så att bra idéer kan förvandlas till en bättre verklighet för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning. Arvsfonden har givit oss stort...

Läs mer »

Gålöstiftelsen

2017-12-27

Sedan 1982 har Gålöstiftelsen delat ut stöd till organisationer som arbetar med barn och ungdom. Till en början riktade sig stödet i huvudsak till verksamheter som motverkade våld, mobbning, alkohol- och annat drogmissbruk bland...

Läs mer »

Stockholms Stad

2017-12-27

Stockholms Stad bidrar till ett flertal organisationer inom Stockholms stad. De ger oss stöd för att fortsätta bedriva vår verksamhet.

Läs mer »

Informationsträff i maj!

2017-05-09

Klicka här om du är intresserad av att bli en i Choice-gänget!

Läs mer »

Föreläsning på VRG!

2017-05-03

Idag hade vi föreläsnings del 2 för elever på Viktor Rydbergs gymnasium! Rebecca och Jennifer höll en spännande föreläsning om hjärnan, nervsystemet och beroende. Om två veckor kommer vi att komma tillbaka till samma...

Läs mer »